WALLPAPER WINTERTAFERELEN

wintertaferelen

Apr 15, Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden. Cookies help us deliver our services. Tevens heeft de veilinghouder het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te geven, waarbij vervoerskosten en het daaraan verbonden risico eveneens ten laste van de koper komen. Venue Address Koninginneweg Come back when bidding opens to start bidding. Artikel 14 diversen

Name: Dougami
Format: JPEG, PNG
License: For Personal Use Only
iPhone 5, 5S resolutions 640×1136
iPhone 6, 6S resolutions 750×1334
iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus resolutions 1080×1920
Android Mobiles HD resolutions 360×640, 540×960, 720×1280
Android Mobiles Full HD resolutions 1080×1920
Mobiles HD resolutions 480×800, 768×1280
Mobiles QHD, iPhone X resolutions 1440×2560
HD resolutions 1280×720, 1366×768, 1600×900, 1920×1080, 2560×1440, Original

Apr 14, Leave a bid now! Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam met ingang van 30 maart onder Nr. Send a copy to my email address. Overname en hantering van deze voorwaarden is alleen aan de leden van voormelde Federatie toegestaan.

Come back when bidding opens to start bidding. Artikel 4 totstandkoming koopovereenkomst wintertaferleen.

Bruegel’s Winter Scenes

Unfortunately, your registration has wntertaferelen declined by the auctioneer. For the best chance of winning, increase your maximum bid. Your question has been sent to the auctioneer. You have been outbid. Different tax regulations may apply, if the object is exported to a none-E. Artikel 9 niet-tijdige betaling 9. Sale Date s Apr 11, Behoudens het recht van de veilinghouder een kortere of langere termijn aan te geven geldt als uiterlijke ophaaltermijn, een termijn van vijf werkdagen na de laatste veilingdag.

  WINX RACEHORSE WALLPAPERS

Tevens is het de koper mogelijk per telefoon te bieden, of door achterlating van een schriftelijke biedopdracht. Accept Cookies Learn More. Veilingvoorwaarden Op alle veiligen georganiseerd door Veilinghuis van Spengen zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Bruegels Wintertaferelen

Apr 11, 6pm CEST. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen wintertwferelen kan ontlenen. Venue Address Koninginneweg U dient ten alle tijde zelf de staat van eventuele aankopen te beoordelen, dit geldt ook voor kavels zonder codering. Apr 12, Eenieder die op wintertafereldn wijze dan ook deelneemt aan een van deze veilingen dient op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Artikel 14 diversen Voor deze veiling hebben wij gebruik gemaakt van onderstaand coderingssysteem voor porselein, aardewerk en glaswerk. De nalatige koper kan geen aanspraak maken op een eventuele iwntertaferelen. Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

  YOTSUBA46 WALLPAPER

Marius van Dokkum | Kerst- en Wintertaferelen | Marius van Dokkum | Art, Dutch artists, Inge look

Auctioneer has chosen not to publish the price of this lot. Deze codering geeft slechts een indicatie en kan nimmer aanleiding zijn wintertafefelen het ontbinden van de aankoop. Your registration has been successful. Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de veilinghouder die tevens het recht heeft de volledige schade, zoals een mindere opbrengst, en kosten op de koper te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te verkopen.

Tevens heeft de veilinghouder het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te geven, waarbij vervoerskosten en het daaraan verbonden risico eveneens ten laste van de koper komen.

Apr 15, Please check your email account for more details. Zulks ter uitsluitende beoordeling van de veilinghouder.